Ưu đãi dùng thử miễn phí

Thời gian là vàng bạc, và chúng tôi muốn bạn hoàn toàn chắc chắn về lựa chọn của mình.

Chúng tôi nắm bắt được những khó khăn bạn phải đối mặt khi khi bước đầu áp dụng hệ thống quản lí ERP trong trường học – bản thân bạn, các quản trị viên, giáo viên đều phải hình thành thói quen làm việc mới, chi tiết về các tính năng của SchoolManage phải được phổ biến rộng rãi.

Nếu SchoolManage là điều bạn cần, chỉ một tháng trải nghiệm thử sẽ là không đủ. Xin chớ lo lắng – chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin kỹ thuật, lời khuyên từ các tổ chức và kinh nghiệm có sẵn để giúp đỡ bạn.

Và đừng quên rằng – khách hàng luôn chờ đợi một dịch vụ chất lượng từ bạn.

Thời gian thử nghiệm phần mềm SchoolManage sẽ được nâng lên 3 tháng nếu:

– khi 1 tháng trải nghiệm kết thúc bạn dung nhập SchoolManage vào website của chính bạn;

– bạn thường xuyên sử dụng tài khoản quản trị viên;

– bạn gửi email phản hồi về SchoolManage một lần mỗi tuần.

*Thời gian dùng thử miễn phí không bao gồm quản lí lớp học trực tuyến. Nếu bạn muốn áp dụng tính năng này, bạn cần thương lượng với người phụ trách trang web.
**Chúng tôi không áp dụng tăng thêm thời gian trải nghiệm miễn phí nếu bạn sử dụng vượt mức số lượng email ấn định trong gói dịch vụ.