Sự tương thích

Tính năng tương thích với ngôn ngữ lập trình HTML.

Bạn có thể dễ dàng tích hợp nhiều tính năng khác nhau vào trang web của mình. Nhà phát triển web của bạn chỉ cần sao chép các đoạn mã mà thôi.

Icon of login integration.

Đăng nhập và đăng ký tài khoản từ trang web của bạn.

Mọi khách hàng (bao gồm học sinh, phụ huynh và người dùng khác) sẽ tạo được tài khoản và đăng nhập SchoolManage thông qua website của bạn.

Icon of email integration.

Nhận về các email của bạn.

Các email đều được gửi đi dưới danh nghĩa ngôi trường với thông tin về doanh nghiệp của bạn ở bên trong.

Icon on catalog integration.

Hiển thị catalogue các khóa học.

Bạn có một catalogue liệt kê toàn bộ các khóa học mà bạn muốn khách hàng tham khảo.

Icon of Course integration.

Đăng ký một khóa học từ website của bạn.

Khách hàng có thể đăng ký một khóa học thông qua website của bạn.

Icon of test integration.

Bài kiểm tra tự đánh giá.

Cho phép khách ghé thăm trang web tự do kiểm tra trình độ của mình.

Icon of price integration.

Hiển thị các loại chi phí.

Chi phí đào tạo nhóm hoặc đào tạo cá nhân đều có thể tìm thấy trên trang web của bạn, hoặc ở catalogue hoặc ở các danh mục khác nhau tùy theo nhu cầu tìm hiểu.

Liên kết thông tin qua đường link.

Các phím tắt cho phép nhập thông tin của bạn liên kết trực tiếp với tài khoản SchoolManage.

Khung nội tuyến chứa phím tắt tới khóa học.

Các phím tắt do bạn thiết kế, hiển thị tức thời các thông tin về giá cả lấy nguồn từ tài khoản SchoolManage của bạn.

Khung nội tuyến với một catalogue liệt kê toàn bộ các khóa học.

Khu vực nội tuyến với một catalogue hiển thị toàn bộ khóa học đang mở.

Bạn có cần thêm thông tin kỹ thuật nào không?

Nếu có nhu cầu thêm thông tin về các tùy chọn tích hợp trong trang web, hãy gọi cho chúng tôi.