Hội Thảo Trực Tuyến

Đăng ký tham gia hội thảo kế tiếp

Tìm hiểu hiệu quả của SchoolManage trong việc phát triển công việc kinh doanh của bạn. Tham gia vào hội thảo giúp bạn đi đến quyết định chính thức nhanh chóng hơn nhờ được tham khảo trực tiếp các tính năng của phần mềm.

Bạn sẽ được tìm hiểu chi tiết về:

– cách bắt đầu thời gian dùng thử miễn phí;

– cách cài đặt và thao tác với SchoolManage;

– cách nâng cao lợi nhuận nhờ vào SchoolManage;

– cách SchoolManage giúp đỡ việc kinh doanh của bạn;

– cách SchoolManage mang lại lợi ích cho khách hàng của bạn;

– hình mẫu những ngôi trường đã áp dụng SchoolManage.

free webinar photo