SchoolManage

Lựa chọn gói dịch vụ phù hợp nhất với ngôi trường của bạn.

Gói "Đơn giản"

39 €/tháng
Lên đến 5 giáo viên tích cực
1 chi nhánh
Số lượng học sinh không giới hạn
Tính năng đa dạng GDPR
2000 email tối đa
Mô-đun "Số liệu thống kê"
+ 7.90 €/tháng
Mô-đun "Khách hàng doanh nghiệp"
+ 7.90 €/tháng
Mô-đun "Ví của quản trị viên"
+ 7.90 €/tháng
Mô-đun "Thư viện và Bài tập về nhà"
+ 7.90 €/tháng
Mô-đun "Các hệ thống đánh giá và Bảng xếp hạng"
+ 7.90 €/tháng
Mô-đun "Thanh toán trực tuyến"
+ 7.90 €/tháng
2 tháng Hỗ trợ ưu tiên

Gói "Tuyệt vời"

89 €/tháng
Lên đến 20 giáo viên tích cực
2 chi nhánh tối đa
Số lượng học sinh không giới hạn
Tính năng đa dạng GDPR
4000 email tối đa
Mô-đun "Số liệu thống kê"
+ 12.90 €/tháng
Mô-đun "Khách hàng doanh nghiệp"
+ 12.90 €/tháng
Mô-đun "Ví của quản trị viên"
+ 12.90 €/tháng
Mô-đun "Thư viện và Bài tập về nhà"
+ 12.90 €/tháng
Mô-đun "Các hệ thống đánh giá và Bảng xếp hạng"
+ 12.90 €/tháng
Mô-đun "Thanh toán trực tuyến"
+ 12.90 €/tháng
4 tháng Hỗ trợ ưu tiên

Gói "Số đông"

129 €/tháng
Lên đến 40 giáo viên tích cực
2 chi nhánh tối đa
Số lượng học sinh không giới hạn
Tính năng đa dạng GDPR
6000 email tối đa
Mô-đun "Số liệu thống kê"
+ 14.90 €/tháng
Mô-đun "Khách hàng doanh nghiệp"
+ 14.90 €/tháng
Mô-đun "Ví của quản trị viên"
+ 14.90 €/tháng
Mô-đun "Thư viện và Bài tập về nhà"
+ 14.90 €/tháng
Mô-đun "Các hệ thống đánh giá và Bảng xếp hạng"
+ 14.90 €/tháng
Mô-đun "Thanh toán trực tuyến"
+ 14.90 €/tháng
4 tháng Hỗ trợ ưu tiên

Gói "Liên doanh"

Liên hệ với chúng tôi
Hơn 41 giáo viên tích cực
Hơn 3 chi nhánh
Số lượng học sinh không giới hạn
Tính năng đa dạng GDPR
Hơn 6000 email
Mô-đun "Số liệu thống kê"
Liên hệ với chúng tôi
Mô-đun "Khách hàng doanh nghiệp"
Liên hệ với chúng tôi
Mô-đun "Ví của quản trị viên"
Liên hệ với chúng tôi
Mô-đun "Thư viện và Bài tập về nhà"
Liên hệ với chúng tôi
Mô-đun "Các hệ thống đánh giá và Bảng xếp hạng"
Liên hệ với chúng tôi
Mô-đun "Thanh toán trực tuyến"
Liên hệ với chúng tôi
4 tháng Hỗ trợ ưu tiên

Bạn có muốn đảm bảo rằng SchoolManage là lựa chọn chính xác cho việc kinh doanh?