SchoolManage

Lựa chọn gói dịch vụ phù hợp nhất với ngôi trường của bạn.

Gói "Đơn giản"

39.90 €/tháng
5 giáo viên tối đa
1 chi nhánh
Số lượng học sinh không giới hạn
Tính năng đa dạng GDPR
2000 email tối đa
Mô-đun "Khách hàng doanh nghiệp"
+ 5.90 €/tháng
Mô-đun "Ví của quản trị viên"
+ 5.90 €/tháng
Mô-đun "Thư viện và Bài tập về nhà"
+ 5.90 €/tháng
Mô-đun "Các hệ thống đánh giá và Bảng xếp hạng"
+ 5.90 €/tháng
3 tháng Hỗ trợ ưu tiên

Gói "Tuyệt vời"

59.90 €/tháng
20 giáo viên tối đa
3 chi nhánh tối đa
Số lượng học sinh không giới hạn
Tính năng đa dạng GDPR
4000 email tối đa
Mô-đun "Khách hàng doanh nghiệp"
+ 9.90 €/tháng
Mô-đun "Ví của quản trị viên"
+ 9.90 €/tháng
Mô-đun "Thư viện và Bài tập về nhà"
+ 9.90 €/tháng
Mô-đun "Các hệ thống đánh giá và Bảng xếp hạng"
+ 9.90 €/tháng
6 tháng Hỗ trợ ưu tiên

Gói "Số đông"

79.90 €/tháng
40 giáo viên tối đa
4 chi nhánh tối đa
Số lượng học sinh không giới hạn
Tính năng đa dạng GDPR
6000 email tối đa
Mô-đun "Khách hàng doanh nghiệp"
+ 14.90 €/tháng
Mô-đun "Ví của quản trị viên"
+ 14.90 €/tháng
Mô-đun "Thư viện và Bài tập về nhà"
+ 14.90 €/tháng
Mô-đun "Các hệ thống đánh giá và Bảng xếp hạng"
+ 14.90 €/tháng
6 tháng Hỗ trợ ưu tiên

Gói "Liên doanh"

Liên hệ với chúng tôi
Hơn 41 giáo viên
Hơn 5 chi nhánh
Số lượng học sinh không giới hạn
Tính năng đa dạng GDPR
Hơn 6000 email
Mô-đun "Khách hàng doanh nghiệp"
Liên hệ với chúng tôi
Mô-đun "Ví của quản trị viên"
Liên hệ với chúng tôi
Mô-đun "Thư viện và Bài tập về nhà"
Liên hệ với chúng tôi
Mô-đun "Các hệ thống đánh giá và Bảng xếp hạng"
Liên hệ với chúng tôi
6 tháng Hỗ trợ ưu tiên

Bạn có muốn đảm bảo rằng SchoolManage là lựa chọn chính xác cho việc kinh doanh?

Chúng tôi cung cấp miễn phí một tháng trải nghiệm dịch vụ và trong vài trường hợp nhất định thời gian dùng thử có thể lên tới 3 tháng.

Hoàn toàn miễn phí.