Electa Virtual Classrooms

Gói dịch vụ và giá cả

Gói
1
phòng

29.90 €/tháng
cho mỗi phòng
25 học sinh tối đa
Số lượng giáo viên không giới hạn
Số lượng giờ học không giới hạn
Dung lượng kho lưu trữ không giới hạn

Nếu bạn cần thêm thông tin về bất kỳ khía cạnh nào của loại hình lớp học này, hãy liên hệ với chúng tôi.

Dùng thử Electa Live miễn phí

Electa Live là nền tảng lớp học trực tuyến chuyên nghiệp, một môi trường hợp tác thực tiễn được thiết kế dành cho việc dạy học và đào tạo thông qua mạng Internet. Xếp lịch các lớp học và bài giảng, các cuộc họp, hội thảo nhóm, các buổi họp hai người trực tiếp và các cuộc hội thảo khác – tất cả đều có thể thực hiện qua website. Bạn chỉ cần một chiếc máy tính có kết nối mạng để tham gia vào các buổi họp trực tuyến.