Bạn có muốn tìm hiểu về Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu – GDPR?

Chúng tôi muốn giúp bạn nắm rõ các yêu cầu của GDPR ở mức độ cao nhất có thể.

Tuân thủ theo GDPR, dữ liệu thuộc cá nhân bạn và dữ liệu về khách hàng của bạn sẽ được mã hóa thành dạng bit với kích thước 128 bit key, được bảo vệ cẩn mật trong ngân hàng dữ liệu. Quản trị viên dữ liệu của chúng tôi là những người duy nhất có quyền truy cập nó, và phải dưới sự giám sát của giám đốc SchoolManage.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

Chúng tôi đặc biệt thêm vào tính năng mới tương ứng để thông báo, nhắc nhở và bảo vệ bạn, do vậy việc sử dụng phần mềm sẽ trở nên thuận tiện hơn.

Liên hệ với chúng tôi >

Picture of GDPR Encription.