SchoolManage

Изберете плана, който е най-подходящ за Вашето училище.

Simply

78 лв/мес.
До 5 активни учители
1 филиал
Брой курсисти - без ограничение
До 2000 имейла/месец
GDPR функционалности
Модул "Статистика"
+ 14.90 лв/
Модул "Корпоративни клиенти"
+ 14.90 лв/мес.
Модул "Портфейл на администратора"
+ 14.90 лв/мес.
Модул "Библиотека и Домашни работи"
+ 14.90 лв/мес.
Модул "Класация и Системи за оценяване"
+ 14.90 лв/мес.
Модул "Онлайн плащане"
+ 14.90 лв/мес.
2 месеца приоритетна поддръжка

Great

178 лв/мес.
До 20 активни учители
До 2 филиала
Брой курсисти - без ограничение
До 4000 имейла/месец
GDPR функционалности
Модул "Статистика"
+ 24.90 лв/мес.
Модул "Корпоративни клиенти"
+ 24.90 лв/мес.
Модул "Портфейл на администратора"
+ 24.90 лв/мес.
Модул "Библиотека и Домашни работи"
+ 24.90 лв/мес.
Модул "Класация и Системи за оценяване"
+ 24.90 лв/мес.
Модул "Онлайн плащане"
+ 24.90 лв/мес.
4 месеца приоритетна поддръжка

Multiple

258 лв/мес.
До 40 активни учители
До 2 филиала
Брой курсисти - без ограничение
До 6000 имейла/месец
GDPR функционалности
Модул "Статистика"
+ 28.90 лв/мес.
Модул "Корпоративни клиенти"
+ 29.90 лв/мес.
Модул "Портфейл на администратора"
+ 28.90 лв/мес.
Модул "Библиотека и Домашни работи"
+ 28.90 лв/мес.
Модул "Класация и Системи за оценяване"
+ 28.90 лв/мес.
Модул "Онлайн плащане"
+ 28.90 лв/мес.
4 месеца приоритетна поддръжка

Enterprise

Свържете се с нас
Над 41 активни учители
Над 3 филиала
Брой курсисти - без ограничение
Над 6000 имейла/месец
GDPR функционалности
Модул "Статистика"
Свържете се с нас
Модул "Корпоративни клиенти"
Свържете се с нас
Модул "Портфейл на администратора"
Свържете се с нас
Модул "Библиотека и Домашни работи"
Свържете се с нас
Модул "Класация и Системи за оценяване"
Свържете се с нас
Модул "Онлайн плащане"
Свържете се с нас
4 месеца приоритетна поддръжка

Искате ли да се убедите, че SchoolManage е създаден точно за Вас?