SchoolManage

Изберете плана, който е най-подходящ за Вашето училище.

Simply

68.00 лв/мес.
До 5 учители
1 BigBlueButton виртуална стая*
50% отстъпка за допълнителни стаи*
1 филиал
Брой курсисти - без ограничение
До 2000 имейла/месец
GDPR функционалности
Модул "Статистика"
+ 8 лв/
Модул "Корпоративни клиенти"
+ 8 лв/мес.
Модул "Портфейл на администратора"
+ 8 лв/мес.
Модул "Библиотека и Домашни работи"
+ 8 лв/мес.
Модул "Класация и Системи за оценяване"
+ 8 лв/мес.
3 месеца приоритетна поддръжка

Great

117.00 лв/мес.
До 20 учители
2 BigBlueButton виртуални стаи*
50% отстъпка за допълнителни стаи*
До 3 филиала
Брой курсисти - без ограничение
До 4000 имейла/месец
GDPR функционалности
Модул "Статистика"
+ 19 лв/мес.
Модул "Корпоративни клиенти"
+ 19 лв/мес.
Модул "Портфейл на администратора"
+ 19 лв/мес.
Модул "Библиотека и Домашни работи"
+ 19 лв/мес.
Модул "Класация и Системи за оценяване"
+ 19 лв/мес.
6 месеца приоритетна поддръжка

Multiple

158.00 лв/мес.
До 40 учители
3 BigBlueButton виртуални стаи*
50% отстъпка за допълнителни стаи*
До 4 филиала
Брой курсисти - без ограничение
До 6000 имейла/месец
GDPR функционалности
Модул "Статистика"
+ 29 лв/мес.
Модул "Корпоративни клиенти"
+ 29 лв/мес.
Модул "Портфейл на администратора"
+ 29 лв/мес.
Модул "Библиотека и Домашни работи"
+ 29 лв/мес.
Модул "Класация и Системи за оценяване"
+ 29 лв/мес.
6 месеца приоритетна поддръжка

Enterprise

Свържете се с нас
Над 41 учители
4+ BigBlueButton виртуални стаи*
50% отстъпка за допълнителни стаи*
Над 4 филиала
Брой курсисти - без ограничение
Над 6000 имейла/месец
GDPR функционалности
Модул "Статистика"
Свържете се с нас
Модул "Корпоративни клиенти"
Свържете се с нас
Модул "Портфейл на администратора"
Свържете се с нас
Модул "Библиотека и Домашни работи"
Свържете се с нас
Модул "Класация и Системи за оценяване"
Свържете се с нас
6 месеца приоритетна поддръжка

Искате ли да се убедите, че SchoolManage е създаден точно за Вас?

Само Ние Ви предлагаме тестов период от 1 месец, а при определени условия с опция за удължаване до 3 месеца.

Съвършено безплатно през цялото време.