Функционалности

Icon of features for administrator.

Функционалности, свързани с управлението и маркетинга на Вашето училище.

Справки за корпоративните клиенти.

Периодичните справки за проведеното обучение на служителите на Вашите корпоративни клиенти. Генерирате бързо дължимите Ви суми.

Профил на Работодателя.

Корпоративните клиенти са премиум клиенти. Те изискват особено внимание и подробна информация как се изразходват парите за обучение на техните служители.

Управление на инвентара.

Винаги ще знаете какъв инвентар на кого е даден.

Портфейл на администратора.

Ще знаете какви пари всеки ваш администратор е получил в брой, както и всички обработени от него плащания.

Финансов Филтър.

Филтрирайте различни комбинации на приходи и разходи, за да разберете колко печели Вашето училище.

Регулярни разходи.

Въведете разходите, които възникват редовно – напр. наем, ток, заплати по ведомост, осигуровки и т.н. Ще са Ви полезни за Финансовия филтър.

Системи за оценяване.

Значки и 4 цифрено (буквени) системи за оценяване. Изберете Вашата комбинация.

Споделена библиотека.

Качвайте и споделяйте файлове с всички участници в избраните от Вас групи.

Използване на SchoolManage с Вашето лого.

 Вашият бранд е ценен и затова той ще стои на главно място.

Имейл кампании с прецизни филтри за таргетиране.

Изпращайте на Ваши бивши клиенти информация, която би им представлявала интерес – например за следващо ниво. Така ще знаете, че те няма да се отпишат от Вашия бюлетин, защото ги заливате с информация, която не е за тях.

Управление на потенциални нови клиенти.

Събирате клиенти за бъдещи обучения. Нужни са Ви само име, телефонен номер и от какво се интересува потенциалният Ви клиент. Чрез прецизни филтри SchoolManage ще Ви сортира разнообразие от комбинации, които бихте поискали. Можете да изпратите масови имейли на всички от селекцията.

Уведомяване за предстоящо плащане от клиент.

 Ще знаете, когато наближи срокът за плащане на някой Ваш клиент.

Следене на изостанали плащания.

Ще знаете когато Ваш клиент е закъснял с вноска или портфейла му е отрицателен.

Табло с информация за най-важните активности във Вашето училището.

С един поглед имате достъп до изоставащи срокове, закъснели плащания, нови поръчки и други неотложна информация.

Списъци със задачи.

Създаване, коментиране и отчитане на групови и индивидуални задачи.

Сами определяте продължителността на един учебен час.

Може да избирате продължителност от 30 до 60 мин., със стъпка от 5 мин.

Филиали.

Ако имате обект с друг адрес, телефон, имейл, банкова сметка или с принципно различен предмет на обучение, можете да го отделите във филиал със собствен администратор.

Неограничен брой курсисти.

Вашите клиенти, които са приключили обучението си, остават във Вашата база данни толкова дълго, колкото Вие сте избрали според GDPR. През това време ще може да получава Ваши рекламни имейл кампании.

Различна фирма за всеки филиал.

Ако Вашите филиали са в различни градове, могат да бъдат стопанисвани от различни фирми, т.е. клиентите Ви да получават различни данни за плащане.

Нива за достъп на различните администратори.

Вие сте главен администратор и може да създавате администратори-мениджъри с по-ограничени права, които да се отчитат на Вас.

Вътрешна комуникация администратор, клиент, родител, преподавател.

Администраторите могат да изпращат съобщения до всеки регистриран в системата, преподавателите могат да изпращат до своите ученици, техните родители и до администраторите във филиалите, а учениците могат да изпращат до своите преподаватели и до всички администратори.

Добавяне на учители, категоризирани по филиали и преподавани предмети.

Преподавателите, преподаващи един или няколко предмета в един или повече филиала, са видими само за групи в този филиал, изучаващи само преподаваните дисциплини.

Редактиране на отчет на учител.

По продължителност на занятието, сума дължима от клиент или хонорар на учител.

Генериране на ведомост за месечното възнаграждение на преподавателя.

 1 или 100 часа месечно – генерирането на ведомоста с възнаграждението отнема еднакво малко време – няколко секунди.

Родителски профил - Важна част за покриване на критериите на GDPR.

Родителите на Вашите курсисти ще имат достъп до профила на своите деца, а също и ще получават информация, предназначена само за тях – предстоящи плащания, напредъка на децата им и др.

Управление на репутация на имейл адреси.

Грешни или вече несъществуващи имейли на Ваши клиенти или такива с лоша репутация са видими за ръчен контрол, за да намалите вероятността Вашите имейли да влизат в СПАМ папките на Вашите клиенти.

Добавяне на бележки към курсист.

Не е нужно да помните – бележки свободен текст за всичко важно.

Добавяне на бележки към преподавател.

Дали сте на преподавател някакъв учебник или друг материал – запишете го тук.

Филтри за потенциален интерес на клиенти към определен курс.

Прецизно филтрирайте записаните интереси, за да имате представа във всеки един момент какви групи се оформят.

Интерес за курс от настоящи клиенти.

Ваши клиенти, които са Ви казали, че ще се запишат и за следващото ниво – трябва да знаете кои са.

Поръчка с еднократно или разсрочено плащане.

Разсрочено плащане до 13 вноски.

Търсене на клиенти.

 По име, телефон, имейл.

Търсене по номер на поръчка.

Във всички филиали.

Клониране на курсове.

Много по-лесно и спестяващо време е да клонирате сходни курсове.

Масова редакция на курсове.

Редактиране на една и съща информация – на цени и дати.

Отстъпки и промоции с краен срок.

Автоматично възстановяване на стандартните цени след изтичане на срока на промоцията.

Изпращане на над 70 вида системни имейли.

Регистрация и записване за курс, напомняния за наближаващ краен срок на поставена задача, движения в портфейла и още много полезни имейли за Вас, клиентите Ви и Вашите колеги.

Гъвкав график с еднократни и повтарящи се събития.

С проверка за застъпвания на учители и стаи, заместване и добавяне на събития.

Добавяне на повече от един учител в група.

При заместване на един учител от друг.

Различен хонорар на различните учители в една група.

Двама или повече Ваши преподаватели може да имат различни хонорари, въпреки че водят една и съща група.

Различен хонорар на един и същ учител за различни групи.

Например: Възнаграждението на преподавател да е различно според нивата на които преподава.

Скриване на активна група от учител.

 Ако по една или друга причина не желаете учител да има общо с някоя група. Учителя не се вижда от клиентите и групата не се вижда от учителя.

Генериране на линкове за html интеграция.

Отделен линк за всеки курс.

Iframe интеграция.

 На каталог с курсове и отделни бутони.

Тестове за самооценка на посетители на сайта Ви.

С възможност за получаване на резултата на имейл.

Скриване на курсове.

Ако Ви се случи да предлагате курс, който не искате да се вижда в каталога Ви с курсовете.

Масови съобщения до учители.

Информирайте всички Ваши колеги едновременно само с няколко клика повече.

Бърз превод на интерфейса на SchoolManage на други езици.

 Ние сме готови за възможно най-кратко технологично време да преведем SchoolManage на Вашия език.

Следене за нови поръчки през сайта.

Списъкът с новите поръчки, направени от Ваши клиенти през Вашия сайт, е видим в таблото.

Автоматично информиране на родител за отсъствие на дете.

Само при отсъствие, но след всяко отсъствие, чрез имейл.

Статистика за посещаемостта на занятията на група.

Месечна статистика за посещаемостта на всяка група. Подходящо е да се отчетете на корпоративен клиент.

Ваш Правилник за преподавателите.

Създайте Ваш вътрешен правилник за преподавателите. Те ще го виждат в собствените си профили.

Icon of customer features.

Функционалности, даващи добавена стойност към Вашата услуга за най-важните хора - Вашите клиенти.

Хранилище за споделени файлове.

Курсиста има достъп до споделените с него файлове от администраторите.

Обща класация на Вашите курсистите.

Състезателния ефект стимулира. Оценките на всеки Курсист изграждат представянето му във Вашата Обща класация. Това е историята на Вашето училище.

Оценяване.

Учителят оценява участието в час или Домашните работи на своите Курсисти.

Споделена библиотека.

Курсистите имат достъп до споделени файлове, качени от администраторите.

Домашни работи.

Курсиста изтегля активираните файлове или линкове за домашна работа, като може да попълва отговорите в текстовия редактор на SchoolManage или да качи файл.

Присъствия/Отсъствия.

За всеки курсист, за всеки урок. Ако Курсистът е дете, родителя ще получи автоматично известие за всяко отсъствие.

Шаблони на договори за Вашите курсисти.

Създайте Вашите собствени договори като шаблони. Генерирайте на Вашите клиенти персонален договор за обучение с няколко клика.

Автоматично уведомяване на клиент за предстоящо плащане.

При разсрочено плащане, клиента Ви автоматично ще бъде уведомен, че му предстои вноска и срока за плащането и. Вие настройвате сроковете за предизвестие и предпочитания начин за известяване.
Автоматично уведомяване, когато намалява балансът в портфейла на Вашите индивидуални курсисти.

Табло с информация.

От първия поглед клиентът Ви ще има достъп до най-важната информация за него.

Персонални ценови планове за всеки курсист.

Можете да задавате персоналните ценови планове на всеки курсист, за всяка отделна поръчка. Така SchoolManage ще предупреди и Вас и клиента до кога и колко дължи.

Виртуален портфейл на Вашите клиенти.

Плащанията и изразходването на средствата на всеки Ваш клиент в реално време.

Напомнящи имейли за предстоящо занятие.

За всяко събитие, което е в календара на обучаемия.

Уведомяване за забавено плащане.

Уведомяване, когато е минал персоналният краен срок за плащане на вноска.

Автоматично ограничаване на обучението на неплатил навреме индивидуален клиент.

Когато балансът в портфейла му е под стоп лимита. Автоматично уведомяване на преподавателя.

Претенция на отчет от клиент.

При несъгласие с движение в портфейла или продължителност на занятие. Претенцията се одобрява или отхвърля от администратор.

Предупредителен и стоп лимит.

Ако Вашите индивидуални клиенти предплащат обучението си, настройте персонални лимити на всеки от тях. Може да ги направите отрицателни, ако Вашите клиенти плащат след като са получили услугата си.

Групово, полуиндивидуално и индивидуално обучение.

При груповото обучение се заплаща цена за целия курс, а за индивидуално и полуиндивидуално обучение се заплаща цена на база проведен учебен час.

Поръчка с еднократно или разсрочено плащане.

Разсрочено плащане до 13 вноски.

Корекция в реално време на баланса във виртуалния портфейл.

Според отчетите на учителите, корекции на отчети и претенции.

Онлайн и присъствено обучение.

В един и същ филиал можете да предлагате различни типове обучение – онлайн, присъствен или и двата типа.

Регистрация на 2 и повече деца с имейл на родител.

Вашите най-малки клиенти, които все още нямат собствен имейл, могат да бъдат регистрирани и да имат собствени профили с имейла на родител.

Календар с минали и предстоящи занятия.

Актуалните занятия са налични в реално време в таблото на Вашите клиенти.

Рейтинг на преподавателите.

Вашите клиенти оценяват анонимно своите преподаватели.

Напредък и карти успеваемост.

Периодични характеристики от преподавателите за успеваемостта на техните учениците, създадени с Ваши собствени критерии.

Правилник за клиенти.

Създайте правилник на Вашето училище и Вашите клиенти ще го имат в профилите си. При регистрация те се съгласяват с него.

Вътрешна комуникация администратор, клиент, родител, учител.

 Администраторите могат да изпращат съобщения до всеки, регистриран в системата, преподавателите могат да изпращат само до своите ученици и до администраторите във филиалите, а учениците могат да изпращат до своите преподаватели и до всички администратори.

Готови езикови тестове.

Онлайн езикови тестове – нива от А1 до С1.

Създаване на ваши собствени тестове.

Създайте Ваша собствена база с тестове според предметите, които обучавате.

Качване на аудио и пдф файлове.

.mp3 и .pdf файлове. Скоро ще дадем възможност Вашите преподаватели сами да качват и управляват съдържанието в различните групи.

Виртуални класни стаи.

Специализиран софтуер за онлайн обучение – BBB Virtual Classroom.

Записани уроци за онлайн обучението.

Проведените онлайн часове се записват и Вашите клиенти ще имат 3 години достъп до тях да ги преглеждат отново и отново.

"Изпробвай безплатно" курсове.

 Онлайн курсове с продължителност 7 календарни дни.
Icon of teacher features

Вашите преподаватели са "съединителят" на Вашата "машина".

Оценяване на курсистите.

Учителят оценява участието в час или Домашните работи на своите Курсисти.

Домашни работи.

За всяка група поотделно, според нейния напредък учителя може да активира последователно различни домашни работи.

Споделена библиотека.

Учителят може да качва собствено съдържание (файлове или линкове) за домашни работи, които може да сподели и с други учители.

Отбелязване на отсъстващите курсисти.

С един клик учителя отбелязва дали курсист е отсъствал. Ако Курсистът е дете, известието до Родител се изпращат автоматично.

Шаблони на договори за Вашите учители.

Създайте Вашите собствени договори като шаблони. Генерирайте договор на Вашите учители договор с няколко клика.

Отчети за проведено занятие от преподавател.

С незабавно отразяване в портфейлите на клиентите.

Управление на график от учител.

Вашите учители могат да заявяват нови и да трият съществуващи събития в своя график. Администратор трябва да одобри заявените събития.

Форма с отсъстващите курсисти от занятие.

В края на всеки урок, преди да го отчете, преподавателят попълва присъствена форма.

Поетапно активиране на тестовете към клиента.

Учителят активира тестовете последователно, според напредъка на групата.

Редактиране на отчет.

По продължителност на занятието.

Групови и индивидуални задачи.

Коментиране и отчитане от Вашите колеги и преподаватели.

Вътрешна комуникация администратор, клиент, родител, учител.

Преподавателите могат да изпращат до своите ученици, техните родители и до всички администратори във филиалите.

Масови съобщения.

До всички курсисти в една група.

Шаблони на редовно изпращани съобщения.

Преподавателите могат да създадат свои собствени шаблони на съобщения до курсисти или администратори, които изпращат най-често.

Календар с минали и предстоящи занятия.

Актуалните занятия са налични в реално време в таблото на Вашите преподаватели.

Ваш правилник за преподавателите.

Създайте Ваш вътрешен правилник за преподавателите. Те ще го виждат в собствените си профили.

Помощни видео филми за преподавателите.

В профилите си Вашите преподаватели ще имат обучаващи видео филми за повечето от функционалностите.