Често задавани въпроси

Често Задавани Въпроси за SchoolManage

Ако имате въпроси, които не намирате по-долу, моля пишете ни и ние ще Ви отговорим възможно най-бързо. Обикновено това става в рамките на няколко часа.

Какво да направя, за да се убедя, че SchoolManage е точно за моя бизнес?

Свържете се с нас чрез контактната форма, за да Ви направим безплатен тестов акаунт за 1 месец. Ако след това станете наш клиент данните вкарани по време тестовия период няма да бъдат загубени. Ще получите пълно информационно съдействие.

На какъв език е достъпен софтуера?

В момента SchoolManage е достъпен на български и английски език. Ако Вашия бизнес е в държава, където официалния език е друг, вероятно искате да предоставите функционалностите му на Вашите клиенти на родния им език. Ние сме готови за възможно най-кратко технологично време да го преведем и на Вашия език.

Кой има достъп до моите данни?

Съгласно GDPR Вашите лични данни и тези на Вашите клиенти са криптирани със 128 битов ключ, който се пази в банков сейф. Достъп до него има само администратора ни на лични данни и то само в присъствието на управителя на SchoolManage. Ние не споделяме достъпната ни информация с никой.

Колко ще ми струва използването на SchoolManage?

Таксите за ползване на SchoolManage и BBB Classroom са дължими докато ги ползвате.

Според Вашите нужди имаме различни ценови планове. Към тях са включени определен брой имейли, които да изпращате месечно.

Този брой е изчислен на базата на богатия ни опит според ежедневните нужди и малки имейл кампании до Вашите клиенти. При често изпращане  на имейл кампании или ако кампаниите са големи ( с по няколко хиляди получатели ) е възможно да надвишите броя имейли по Вашия план. Затова към следващото Ви месечно плащане ще бъдат калкулирани по 0.99 евро на всеки започнати 1000 имейла.

Например: във Вашия план са включени 6000 имейла и Вие решавате да изпратите до 3 кампании по 500 получателя всяка. Месечно за оперативната работа са Ви нужни между 2000 и 3000 имейла, и в този случай Вие няма да доплатите нищо. Но, ако всяка Ваша кампания е до 2000 човека, ще са Ви нужни между 8000 и 9000 имейла месечно. Тогава ще доплатите 2.97 евро със следващото Ви плащане.

Ако искате да предложите онлайн обучение, сумите за наем на виртуална стая се калкулират допълнително. Заплащате според посочените ценови планове само за месеците, в които ползвате стая.

Искам този софтуер. Сега от къде да започна въвеждането на SchoolManage в моя бизнес?

В зависимост от размера на Вашия бизнес, първоначалното въвеждане на данни в SchoolManage може да е по-продължителен процес. Трябва да се изготвят и въвеждат снимки, курсове, групи, създават се профили на учители и клиенти. Ако Вие нямате време, препоръчваме Ви да делегирате това на доверен Ваш служител, с когото ние ще контактуваме.

Какво мога да правя по време на 30 дневния безплатния тестов период?

Достъпни са Ви всички функционалности и всички заложени данни ще се запазят, ако решите да ползвате SchoolManage и след това.

Какво се има предвид под брой преподаватели и брой филиали в ценовите планове?

Това е максималния брой активни преподавателя и филиали, които можете да регистрирате и активно да ползвате. Например имате заложени в SchoolManage 19 преподавателя в един филиал и ползвате план Great. Ако искате да добавите нови двама, трябва да изтриете един от вече регистрираните преподаватели или да преминете на план Multiple. Ако желаете тези 19 преподавателя да бъдат в 4 филиала, също трябва да преминете на план Multiple.

Какво означава "Брой курсисти - без ограничение"?

Това означава, че няма ограничение на броя Ваши клиенти, които ще регистрирате във Вашия SchoolManage акаунт. Настоящи  и минали клиенти – това е Вашата база данни с клиенти, с които можете да работите. Вашите бивши клиенти остават регистрирани дотогава, докато не бъдат изтрити съгласно GDPR правилата определени от Вас.

Кога и какви данни за моите клиенти се изтриват според изискванията на GDPR?

В главните настройки Вие определяте какъв срок ще се съхраняват личните данни на Вашите клиенти. Този срок започва да тече след приключване на последното обучение на клиента Ви, ако той няма финансови задължения към вас. След изтичането на срока ще получите известие да потвърдите ръчно, че данните може да бъдат изтрити.

Ще бъдат изтрити следните лични данни – телефонен номер, имейл, адрес, имена, бележки, профилна снимка, график на проведените занятия. Ще остане следната информация – псевдоними на имената, псевдоними на поръчки и групи, движения по портфейла. Останалите данни имат отношение към архива на финансовата отчетност и с тях клиента Ви не може да бъде идентифициран.