Въвеждащи курсове

Ръководства за нови администратори.

Видео 1
Първоначални настройки

Видео 2
Добавяне на Ниво

Видео 3 Създаване на учителски профил

Видео 4
Създаване на група и добавяне на учител

Видео 5
Създаване на клиентски профил

Видео 6 Създаване на поръчка и добавяне към група